#بازیکناتحادوضعیت
1 toy story ارتش پارسی تسخیر
2 ashkbooos tanhay tanha تسخیر
3 هاینریش هیملر ایـــرانـــــــ تسخیر
4 ashkbooos tanhay tanha تسخیر
5 ashkbooos tanhay tanha تسخیر
6 toy story ارتش پارسی تسخیر
7 vartolu ایـــرانـــــــ تسخیر
8 $niper h e r o e s تسخیر
9 dark moon* پــیمان بــرادری (2) تسخیر
10 vartolu ایـــرانـــــــ تسخیر
11 vartolu ایـــرانـــــــ تسخیر
12 vagabond ایـــرانـــــــ تسخیر
13 toy story ارتش پارسی محافظت
14 ashkbooos tanhay tanha محافظت
15 هاینریش هیملر ایـــرانـــــــ محافظت
16 پیر بازی ارتش پارسی محافظت
17 کبیر و خالد ایـــرانـــــــ محافظت
18 hektur_7 دیوار چین شعبه 2 محافظت
19 apocalypse now ارتش پارسی محافظت
20 vartolu ایـــرانـــــــ محافظت
21 yahya001 ارتش پارسی محافظت
22 vartolu ایـــرانـــــــ محافظت
#بازیکناتحاد
1 ashkbooos tanhay tanha
2 ashkbooos tanhay tanha
3 hektur_7 دیوار چین شعبه 2
4 222r شمال ایران زمین
5 vagabond ایـــرانـــــــ
6 king_ketchup h e r o e s
7 کبیر و خالد ایـــرانـــــــ
8 کبیر و خالد ایـــرانـــــــ
9 کبیر و خالد ایـــرانـــــــ
10 hektur_7 دیوار چین شعبه 2
11 never mind ایـــرانـــــــ
12 king_ketchup h e r o e s
13 maximuss h e r o e s
14 king_ketchup h e r o e s
15 king_ketchup h e r o e s
16 king_ketchup h e r o e s
17 king_ketchup h e r o e s
18 king_ketchup h e r o e s
19 never mind ایـــرانـــــــ
20 king_ketchup h e r o e s
21 vartolu ایـــرانـــــــ
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین قدیس قدیمی
مهاجمین lost in you
مهاجمین βσυητγ εκιρ
مهاجمین m t a d o o r
مهاجمین poms
مهاجمین امیرو نفیسه
مهاجمین youdontknowme
مهاجمین کیان+کریمی
مهاجمین the last of us
@مدافعین
مهاجمین βσυητγ εκιρ
مهاجمین آسمان خرااش
مهاجمین never mind
مهاجمین khodkaar
مهاجمین kurona
مهاجمین beh_nam
@غارت کنندگان
مهاجمین the last of us
مهاجمین βσυητγ εκιρ
مهاجمین zakhar asli
مهاجمین lost in you
مهاجمین قدیس قدیمی
مهاجمین toy story
مهاجمین به یاد رفقا
مهاجمین ashkbooos
مهاجمین hektur_7
مهاجمین *north*
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین قدیس قدیمی
مهاجمین *north*
مهاجمین king adelante
مهاجمین toy story
مهاجمین خسرو انو شیروان
مهاجمین sorena1377
مهاجمین βσυητγ εκιρ
مهاجمین pesar khale
مهاجمین zakhar asli
مهاجمین mig mig2019

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 zakhar asli 3706878
2 lost in you 3595809
3 *north* 3092491
4 god f@ther 2812218
5 k i n g d o m 2346782
6 میتراندیر 2332568
7 apocalypse now 2217301
8 حمزه44 2214050
9 قدیس قدیمی 1819683
10 به یاد رفقا 1661320

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 hektur_7 14130512
2 pesar khale 4935889
3 toy story 3474371
4 *north* 3470720
5 ɨռ ȶɦɛ ռǟʍɛ օʄ ʍօȶɦɛʀ 3420421
6 قدیس قدیمی 2225975
7 کبیر و خالد 1938811
8 .dead_shot. 1631354
9 lost in you 1321543
10 the last of us 1088773

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 the last of us 15698867747
2 *north* 15696899451
3 hektur_7 14869051749
4 lost in you 13959521199
5 pesar khale 13820526569
6 zakhar asli 13332343651
7 apocalypse now 13037522574
8 ɨռ ȶɦɛ ռǟʍɛ օʄ ʍօȶɦɛʀ 12507726448
9 toy story 11590799157
10 قدیس قدیمی 10847956607

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 حمزه44 25739
2 apocalypse now 20033
3 xy00 19232
4 222r 18362
5 yahya001 18330
6 aliakbar.love 17531
7 zakhar asli 17445
8 terminatora 16974
9 پیر بازی 16871
10 vartolu 16669

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 ارتش پارسی 17986505
2 ایـــرانـــــــ 13452049
3 پــیمان بــرادری 10901104
4 h e r o e s 8980820
5 a z a r b a y c a n 3859623
6 درفش کاویانی 2401822
7 پــیمان بــرادری (2) 2386012
8 علامـت حـاکـم بـزرگـ 1864999
9 awaiting the rise 1830085
10 دیوار چین 1746927

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 دیوار چین شعبه 2 14167140
2 ارتش پارسی 5450307
3 دیوار چین 4919462
4 پــیمان بــرادری 3533856
5 ایـــرانـــــــ 3417114
6 رفیق بی کلک مادر 3411875
7 hircania 2876528
8 h e r o e s 2365158
9 گارد جاویدان 1392782
10 با یاد سردار دلها 1105941

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 ارتش پارسی 76971061838
2 پــیمان بــرادری 49590134077
3 ایـــرانـــــــ 48679179744
4 h e r o e s 40381479785
5 a z a r b a y c a n 13768965462
6 hircania 12313088189
7 دیوار چین شعبه 2 10204634889
8 با یاد سردار دلها 9595063253
9 علامـت حـاکـم بـزرگـ 9496240711
10 رجب و ملیکا 7576393980

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ایـــرانـــــــ 292525
2 h e r o e s 272110
3 ارتش پارسی 213480
4 پــیمان بــرادری 128862
5 درفش کاویانی 102182
6 a z a r b a y c a n 79772
7 پــیمان بــرادری (2) 50547
8 metalica 46207
9 ایـــرانـــــــ 1 36442
10 ایران بزرگ 24601

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 4135

بازیکنان فعال : 2782

بازیکنان آنلاین : 71

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2826 % 68
نجار 187 % 5
منجم 450 % 11
صنعتگر 498 % 12
معمار 174 % 4